صفحه بعد آنتى سميتيسم در آرژانتين صفحه قبل

آنتى سميتيسم در آرژانتين

يكى ديگر از مسايل مورد بحث درباره يهوديان آرژانتين، بحران يهودستيزى در این كشور مى‌باشد. البته همچنان‌كه گفته شد حملات
آنتى‌سميتیک تنها بخشى از مشكلات است كه بزرگ‌ترين جامعه يهوديان آمريكاى لاتين عادتا با آن درگير است. چراكه بسيارى از بحران‌هاى موجود ريشه در آشفتگی‌هاى مالى جامعه يهوديان اين كشور دارد.

به‌طور كلى در طول سال‌هاى گذشته چند مورد بمب‌گذارى در مراكز يهوديان اين كشور رخ داده است كه می‌توان به بمب‌گذارى سفارت اسرائيل در سال ۱۹۹۴ م و مقر يهوديان آرژانتين در سال ۱۹۹۴ م اشاره كرد.

انفجارى كه در مركز يهوديان آرژانتين در بوينس آيرس و مركز (AMIA) و (DALA) در سال ۱۹۹۴ روى داد ضربه سنگينى بر پيكر جامعه يهوديان آرژانتين بود. انفجارى كه صد نفر كشته و تعداد بيشترى نيز زخمى بر جاى گذاشت. دولت آرژانتين و شخص رئيس‌جمهور به اتهام اينكه اقدامات لازم و كافى را جهت دستگيرى عوامل اين بمب‌گذارى به عمل نياورده بود آماج حملات تبليغات جامعه يهوديان اين كشور قرار گرفت. دولت آرژانتين نيز در تلاش براى بهبود وجه عمومى مردم اين كشور كه به ادعای يهوديان به خاطر فعاليت‌هاى آنتى‌سميتيمك و جنايات نازي‌ها نزد افكار عمومى جهان خدشه‌دار شده بود، ايضا تحت فشار كنگره جهانی يهود، دستور انتشار پرونده‌هاى مربوط به فعاليت‌هاى نازي‌ها در اين كشور را صادر كرد. همچنين در سال ۱۹۹۸ پارلمان آرژانتین قانون مبارزه با نژادپرستى و آنتى سميتيسم را به تصويب رساند. به‌رغم اين هنوز هم 30 گروه كوچك نئونازى وجود دارند.

به‌طور كلى رئيس‌جمهور وقت كارلوس منم (Menem) متعهد به مبارزه با آنتى سميتيسم شد. [۳۷] مصاديق حملات آنتى‌سميتيك در آرژانتين اشكال مختلفى دارد. به عنوان مثال چندى پيش طرفداران بازى فوتبال در بوينس آيرس تعدادى از طرفداران تيم يهوديان اين كشور را مسخره كرده و قطعات صابون به زمين فوتبال پرتاب كرده‌اند كه اشاره به افسانه‌اى دارد كه نازي‌ها از بدن‌هاى قربانيان يهوديان صابون درست مى‌كرده‌اند. جامعه يهوديان آرژانتين از مسئولان فوتبال و دفتر مبارزه با نژادپرستى دولت رسما درخواست كرد كه افراد شركت كننده در حمله را تحت تعقيب قرار دهد. [۳۸]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل