صفحه بعد ارزیابی صفحه قبل

ارزیابی

در هر حال این واقعیت که اسرائیل از امکانات هسته‌ای گسترده‌ای برخوردار است، به‌رغم عدم اعتراف این رژیم محرز است. این امکانات در سطحی است که قابلیت پرتاب سلاح هسته‌ای از زمین، دریا و هوا را دارد و این خود نشان می‌دهد که خطرات هسته‌ای اسرائیل تا چه حد برای منطقه خاورمیانه جدی است. با این حال به‌دلیل نادیده گرفتن آن از طرف آمریکا، این امکان برای اسرائیل به‌وجود آمده است که هیچ‌گونه نظارت بین‌المللی را نپذیرد. «فنیر کوهین» یک اسرائیلی که در آمریکا ساکن شده است، در کتاب خود «اسرائیل و بمب هسته‌ای» می‌نویسد: اسرائیل و آمریکا توافق کرده‌اند تا زمانی‌که اسرائیل درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش سکوت اختیار کند و آن‌را به‌صورت کاملاً سری ادامه دهد و آزمایش‌های هسته‌ای انجام ندهد، آمریکا نیز از برنامه‌های هسته‌ای اسرائیل چشم می‌پوشد و فعالیت‌های آن‌را نادیده می‌گیرد.[۱۹]

بنابراین در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت:

اسرائیل سلاح‌های هسته‌ای با قابلیت پرتاب از زمین، هوا و دریا را در اختیار دارد و عدم اعتراف به آن هیچ تغییری در این واقعیت نمی‌دهد.
سیاست رسمی هسته‌ای اسرائیل مورد تایید آمریکا است. این سیاست ابهام‌آمیز به اسرائیل کمک کرده است که جهانیان را سردرگم نگاه دارد.
اسرائیل تحت هیچ شرایطی به معاهدات بین‌المللی نخواهد پیوست و به‌صورت پنهانی به تولید و انباشت سلاح‌های هسته‌ای ادامه خواهد داد.
آمریکا و اروپا به کشورهای منطقه خاورمیانه اجازه دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای حتی در جهت مصارف صلح‌آمیز را نخواهند داد، تا از این طریق برتری استراتژیک اسرائیل بر کل کشورهای عرب و اسلامی منطقه حفظ شود.
اسرائیل در شرایطی که احساس کند موجودیتش در معرض خطر قرار گرفته، از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد.
در شرایط کنونی جهان، انتظار اعمال فشار بر اسرائیل برای اعمال نظارت بین‌المللی بر تاسیسات هسته‌ای‌اش وجود ندارد.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل