صفحه بعد خلاصه
The Iranian American Jewish Federation


خلاصه

«فدراسیون یهودیان ایرانی - آمریکایی» یکی از مهم‌ترین سازمان‌های یهودی ایرانی در آمریکاست که در سال ۱۹۸۰ با هدف تامین امنیت و سلامت اعضاء جامعه یهودیان ایرانی و دفاع از حقوق و آزادی آنها و فراهم نمودن سرمایه و خدمات برای تسهیل پیوند این جامعه با میراث ایرانی و یهودی آن تشکیل گردید. از اقدامات این سازمان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: ایجاد صندوق اضطراری و تسهیلاتی جهت رفع منازعه و حکمیت برای استفاده اعضاء، کمک در زمینه‌های مرتبط با مهاجرت و تابعیت، کمک مالی به اسرائیل در جریان انتفاضه، برقراری روابط دوستانه با مسئولان سیاسی (آمریکا)، ایجاد مرکز یهودیان ایرانی و آمریکایی و...

صفحه بعد فهرست