صفحه بعد خلاصه
خاخام اعظم جدید ترکیه

خلاصه

اسحاق هالو برای یک دوره ۷ ساله به‌عنوان خاخام اعظم جامعه یهودیان ترکیه انتخاب گردید و جانشین دیوید آسیو شده است. دیوید آسیو پس از ۴۱ سال ریاست جامعه یهودیان در گذشت. گسترش روابط سیاسی ـ نظامی ترکیه و رژیم صهیونیستی موجب فراهم آوردن بستر مناسبی برای فعالیت یهودیان ترکیه شده است.

به گزارش آ ژانس یهود (۴/۸/۱۳۸۱ ـ ۲۶/۱۰/۲۰۰۲) اسحاق هالو ۶۲ ساله برای یک دوره ۷ ساله به عنوان حاخام اعظم جامعه یهودیان ترکیه انتخاب شد. در ترکیه به خاخام اعظم، خاخام باشى مىگویند.

صفحه بعد فهرست