روابط استراتژیک میان مرغ و تخم‌مرغ: لابی‌های یهود و دستگاه سیاست خارجی آمریکا
خلاصه
وابستگی متقابل
منافع استراتژیک آمریکا در حمایت از اسرائیل
پی‌نوشت‌ها