صفحه بعد قدس را آزاد خواهيم كرد صفحه قبل
 شب سياه ، سيطره خود را بر سرزمينت كشيد ، آنگاه كه تو ، اي نوزاد پاك فلسطيني به دنيا آمدي.
چشم هايت در آن تاريكي برق نيزه دشمن را ديد.
تو گريستي و اشك هايت ، جويباران خون را بر سرزمين پاكان جاري ساخت.
زماني كه به طفلي نوپا بدل شدي ، دشمن پشت در كلبه ات ايستاده بود.
دشمن به سوي تو و خانواده ات شليك كرد.
پدر جوانت در خون خود درغلتيد و مادرت مويه كنان ، موهاي سرش را كند و بر صورت آفتابخورده اش خراشي از زخم حك كرد ؛ زخم از دست دادن پدرت ، جراحت كهنه و مزمن اشغال فلسطين … اندكي كه بزرگتر شده و به سن نوجواني سبزقامت و رشيد رسيدي سنگ در دست ، فرياد در گلو به صف مبارزان فلسطيني پيوستي تا قدس اين سرزمين اسير و گرفتار را آزاد سازي … اينك ماييم و سرزمين خونرنگ تو ، ماييم با همه فريادهايمان در گلو ، با پژواك صداهامان ، با دستهايي كه دستهاي گرم ترا و همه مردم فلسطين را جستجو مي كند.
با گامهايي كه پاي در ميدان مي گذارد.
ماييم و تو و روز جهاني قدس – آخرين جمعه ماه مبارك رمضان – با زبانهاي روزه دار ، آزادي ترا و قدس عزيز را در همه گيتي فرياد مي كنيم.
مرگ بر اسرائيل شعار ديروز ، امروز و فرداي ماست.
آن حكومت غاصب كه با حمايت آشكار استعمارگران كهنه و نو ، سرزمين مقدس و پاكي را كه جايگاه زايش اديان بزرگ الهي و قبله دوم مسلمانان جهان است به تسخير خود درآورد و ميليونها فلسطيني را آواره شهرها و روستاهاي دور كرد ؟ آن نظام نژاد پرستي كه با تكيه بر زر و زور و تزوير ، قلبهاي پاك كودكان فلسطيني را از هم دريد و مادران سالخورده بسياري را به سوگ و ماتم عزيزانشان نشاند – آن صهيونيسم غاصب – همواره دشمن اسلام ، ما و همه مردم مسلمان و آزاديخواه جهان است.
حكومتي كه پايه هاي ظلم خويش را بر فرق نازك و ترد كودكان و نوجوانان بيگناه بنا ساخته است.
حكومتي كه روي فرعونيان و نمروديان تاريخ را سپيد ساخته است و قدس عزيز ما را در چنگالهاي اهريمني اش اسير ساخته است بايد نابود شود و از بين برود … در روز جهاني قدس همه ما به خيابان هاي شهرمان كه رنگ آزادگي اند مي آييم ، دگربار مشتهايمان را گره مي كنيم و همراه با فلسطينيان در بند آزادي قدس را طلب مي كنيم … فلسطين سرزمين پاكان فلسطين از آغاز متعلق به مسلمانان بوده است و صهيونيستهاي غاصب در حقيقت پس از جنگ جهاني دوم ، سايه شوم خود را بر اين سرزمين به تمامي گستردند و قدس عزيز را به بند كشيدند.
فلسطين منطقه اي عربي است كه از طرف غرب به درياي مديترانه و از طرف شمال به جمهوري لبنان و از جانب شرق به نهر اردن و جمهوري سوريه و از ناحيه جنوب به شبه جزيره سينا كه قسمتي از مصر است محدود شده است.
در دوران هاي گذشته به فلسطين ارض كنعان گفته مي شد زيرا از ابتداي تاريخ عرب كنعاني در آن زندگي مي كرد و نام فلسطين به مناسبت يكي از قبائل كريتي كه دوازده قرن قبل از ميلاد مسيح (ع) در سواحل مديترانه رحل اقامت افكنده بودند و به نام فلسطينيون معروف شده بودند به اين سرزمين داده شد.
در اين سرزمين مقدس سالهاي طولاني اقوام عرب و مسلمان زندگي مي كردند.
قبل از پيدايش صهيونيسم اين سرزمين دوران پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است.
در واقع رشد حركت صهيونيستي هم محصول يك وابستگي باستاني به سرزمين اسراييل و هم واكنش سياسي جديدي در مقابل به اصطلاح يهود آزاري (انتي سيميتيزم) و تبعيض اقتصادي در اروپاي شرقي است.
صهيونيسم در واقع تاسيس يك دولت خودمختار (يهود) را از ابتداي كار مد نظر داشت و اين تفكر قبل از جنگ جهاني اول و پس از آن بخصوص با پيدايش فاشيسم در اروپا و سپس فروپاشي آن با جوهره تفكر نژادپرستانه در هم آميخته شد.
حركت صهيونيستي به طور رسمي در سال 1897 در كنگره بازل پايه گذاري شد و با ناديده گرفتن شرايط روز در فلسطين گسترش پيدا كرد.
براي اولين بار در ماه اوت 1918 يك هيات صهيونيستي به رياست وايزمن با اجازه و تحت نظارت دولت استعمارگر و پير انگلستان به عنوان رابط سياسي وارد فلسطين شده و به مطالعه و بررسي در گوشه و كنار فلسطين پرداخت.
از همان زمان سنگ بناي حركت هاي استعماري و صهيونيستي براي اشغال كامل فلسطين به مرحله اجرا درآمد.
روز قدس ، روز اسلام حضرت امام خميني (ره) در سال 59 در پيامي به مناسبت برگزاري روز جهاني قدس فرمودند : روز قدس فقط روز فلسطين نيست ، روز اسلام است ، روز حكومت اسلامي است روزي است كه بايد بيرق جمهوري اسلامي در سراسر كشورها برافراشته شود.
روزي است كه بايد به ابر قدرت ها فهماند كه آنها نمي توانند در ممالك اسلامي پيشروي كنند. اينك بيش از 17 سال است كه انقلاب اسلامي ايران با برگزاري روز قدس در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان پشتيبان و يار و ياور مردم فلسطين است.
نسلي كه در اولين سالهاي پيروزي انقلاب اسلامي به دنيا آمده است اينك آرام آرام قدم به 20 سالگي و فراتر از آن مي گذارد.
اين نسل از پدران ، مادران ، برادران و خواهران بزرگترش ياد گرفته است كه دوستدار فلسطين باشد همانگونه كه دوستدار ايران اسلامي است.
اكبر-م 18 سال دارد و هيچ خاطره اي از روزهاي خونين انقلاب اسلامي در ذهنش نيست اما خاطراتي از جنگ تحميلي دارد و همينطور از انقلاب سنگ و جنگ انتفاضه و روز جهاني قدس اطلاعاتي را چه از مدرسه و چه از رسانه ها و كتاب هاي مختلف كسب كرده است.
او مي گويد كتابي خوانده ام به نام قصه مردم و سنگ در مقدمه اين كتاب نوشته بود : اين مجموعه شماري از قصه هاي ملت ماست.
گزيده اي از قصه هاي ملتي كه جنگ را به سلاح سنگ تجربه مي كند و مرگ را در چنگال تيز زندگي مي فشارد و شمشير روح و فرهنگ اصالت خويش را برافراشته و رودرروي سلاحهاي ويرانگر و نابودكننده استاده است.
مي گويم : بنابراين تو جواني هستي كه مفهوم برگزاري روز قدس را بخوبي مي داني.
تبسمي كرده و مي گويد : بله ، روز قدس ، روز پيوند ما با مردمي است كه ساليان دراز زجر كشيده اند.
آنان آواره بوده اند.
تحقير شده اند.
كشته و شهيد داده اند.
ما و مردم فلسطين يكي هستيم.
اگر كساني باشند كه بخواهند در انقلاب مردم فلسطين راه سازش را در پيش بگيرند ما اين راه و روش را محكوم مي كنيم آخر چگونه مي توان بر مفرش خون هزاران شهيد بناي سازش و صلح را برافراشت.
فاطمه –الف مادر سالخورده اي است كه هرچند خود داغ شهيدي را بر قلبش ندارد اما در طول سالهاي دراز عمرش شاهد خزان زودرس جوانان زيادي بوده است.
جواناني كه در نخستين سالهاي عمر با خونشان درخت مبارزه با استكبار و صهيونيسم جهاني را آبياري كردند.
از او مي پرسيم كه در راه پيمايي روز قدس شركت مي كند ؟ با خضوع و خشوع هر چه تمامتر مي گويد : چشمم جاي چكمه هاي جوانهاي مسلمان در همه جاي دنياست.
هر سال در راهپيمايي روز قدس شركت كردم امسال هم شركت مي كنم به كوري چشم دشمنان اسلام و انقلاب … حالا خيلي بهتر به ياد مي آوريم ، صف در صف مي آمدند.
همه با لبهاي روزه دار ، همه با مشتهاي گره كرده همه با فريادهاي خشم آگين مرگ بر اسرائيل فلسطين پيروز است ، اسراييل نابود است اكرم – ر خانه دار مي گويد همه ساله روز قدس پس از خوردن سحري و به جاي آوردن نماز صبح و استراحتي اندك به همراه دو فرزندم و همسرم به خيابان مي آييم تا آزادي قدس را فرياد كنيم.
مي پرسيم چرا بايد قدس آزاد شود ؟ مي گويد : براي آنكه مردم فلسطين ، آن مردم مسلمان و آزاده سالها مبارزه كرده اند.
خود من در فيلم هاي متعددي در تلويزيون ديده ام كه چگونه فلسطيني ها به دست صهيونيستها مثل برگ خزان به زمين مي ريزند.
جوانهايي را ديده ام كه با سنگ و حتي دست خالي با صهيونيستهاي متجاوز مي جنگد.
مثل جوانهاي ما كه با دست خالي در برابر رژيم تا دندان مسلح گذشته مبارزه كردند … آري صداي قدم هاي مردم مسلمان و مبارز ما با گام هاي مستحكم و محكم فلسطينيهاي مسلمان در هم گره مي خورد.
مي خروشيم ، فرياد مي زنيم ، شعار داده و زمزمه آزادي را سر مي دهيم … شاخه اي زيتون براي تو انتفاضه (انقلاب سنگ) ، حماسه پايداري مردم فلسطين را سرود.
اين پايداري تا بي نهايت رسيد و اكنون ، همه مردم ما در روز جهاني قدس شاخه هاي زيتون ايثار و رهايي را براي قدس عزيز به ارمغان مي آورند.
حجت الاسلام معلي نويسنده و اهل ادب مي گويد : ما اگر با نگاهي عرفاني به مساله فلسطين و قدس نگاه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه هيچ دشمني – در صورتي كه بيدار و هشيار باشيم – نه تنها نمي تواند به ما ضربه بزند ، بلكه باعث قوي تر شدن ما هم مي شود.
با همين ديدگاه است كه بعضي از عرفا مي گويند شيطان ، كلب (سگ) تعليم ديده خداوند است كه ما را به خير و كمال بيشتر (از راهي ديگر) مي تواند برساند.
وجود شيطان براي عرفا در مسير تكامل آنها با تعليماتي كه ديده اند ، موثر است.
بلاها هم براي مومن همين گونه است.
اين بلاها موجب نزديكتر شدن بيشتر به حضرت حق مي شود.
وجود اسرائيل هم در صورتي كه امت اسلامي بيدار باشند ، مايه وحدت آنها و مايه توجه هر چه بيشتر به اسلام است.
اين مساله موجب آرماني شدن مسلمانان جهان مي شود.
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ، مبارزات مردم فلسطين مسير درستي نداشت و بيشتر آنها بر اساس تئوري هاي ملي گرايي مبارزه مي كردند.
امروز اسرائيل غاصب موجب وحدت كلمه همه مسلمانان دنياست و اين مساله كمي نيست.
وجود اسرائيل موجب شناسايي دشمنان حقيقي امت مسلمان بوده كه اين هم خود براي هشياري مسلمانان جهان لازم است.
داشتن يك دشمن مشترك احساسات و عواطف امت را مشترك مي كند و ملت ما با عاطفه مشترك زندگي مي كند و اين بهترين مايه وحدت است.
در واقع وجود صهيونيسم و اسرائيل با اينكه موجب وبال و نكبت ماست اما به دليل اينكه سگ تعليم ديده است (مثل شيطان) شمشير اسلام را تيزتر مي كند و موجب كمال عاطفي و هوشمندي هر چه بيشتر مسلمانان مي شود.
وي اضافه مي كند : از يك نگاه ما وقتي روز جهاني قدس را گرامي مي داريم ، از يك سو از آرمان هاي خودمان دفاع مي كنيم و از سوي ديگر مساله همبستگي را مطرح مي كنيم.
واقعيت اينست كه در روز جهاني قدس ما از نظام اسلامي و مرزهاي جغرافيايي ايران با مرگ بر اسرائيل و گرامي داشت روز قدس دفاع مي كنيم.
يكي از دلايلي كه موجب مي شود آمريكاييها جرات حمله به ما را نداشته باشند ، حمايت جهاني از ايران است.
وقتي روز جهاني قدس را در ايران گرامي مي داريم و به عنوان بزرگترين مدافع اسلام در مقابل صهيونيسم معرفي مي شويم ، در واقع احساسات يك ميليارد مسلمان را متوجه خودمان مي كنيم و همان طور كه سخت ترين شرايط ممكن براي مبارزه امروز در داخل مرزهاي اسرائيل غاصب است و در آنجا مسلمانان با عمليات انتحاري ضربه مي زنند.
دشمنان ايران از اين مساله خواهند ترسيد اگر عمليات انتحاري در سراسر جهان حتي در مرزهاي خود عليه آنها آغاز شود ، اين مساله غير قابل كنترل خواهد بود.
داشتن دفاع قوي در برابر استكبار نتيجه دفاع ما از آرمان فلسطين است.
بنابراين شعار دفاع از فلسطين شعار دفاع از ايران است.
حجت الاسلام معلي درباره راه هاي عملي مبارزه با صهيونيسم اضافه مي كند : به نظر مي آيد كه استفاده از راه هاي فرهنگي و تبليغاتي بزرگترين ضربه را امروز به كيان اسرائيل غاصب وارد مي كند.
كما اينكه ما در مبارزه با شاه مخلوع از هيچ اسلحه اي استفاده نكرديم و حتي من يادم است بعضي ها آن موقع شعار مي دادند : تنها ره رهايي جنگ مسلحانه و امام آنان را از اين شعار نهي كردند و به مردم متذكر شدند كه با همان شعار مرگ بر شاه مبارزه را دنبال كنيد.
بنابراين ما شعارهاي فرهنگي را نبايد دستكم بگيريم مخصوصا\" ما حتي در داخل كشورهاي حامي اسرائيل كه مسلمانان در اقليت هستند ، از طريق كار فرهنگي وحدت نظر اسلامي را نشان مي دهيم.
مبارزات مسلحانه هم توسط خود مردم فلسطين انجام مي شود و حمايت موثر ما كه در خارج مرزهاي آنها قرار داريم ، منجر به مرگ و نابودي اسرائيل خواهد شد.
صفحه بعد صفحه قبل