سخن ناشر

برقرارى رابطه عالمانه با ساير پيروان اديان الهى نيازمند شناخت دقيق و بى‏واسطه آموزه‏هاى اعتقادى و اخلاقى آنان است.
مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب كه به همّت جمعى از دانشوران حوزه علميه قم بنياد نهاده شده است، انجام پژوهش‏هاى بنيادين و مطالعات تطبيقى درباره اديان و مذاهب و فراهم آوردن زمينه آشنايى اصحاب فرهنگ و دانش با ميراث دينى و معنوى اديان بزرگ را وجهه همت خود ساخته است.
اثرى كه پيش روى شماست حكايتى واقع‏نما از يك بخش مهم در يكى از اديان بزرگ جهان است. يهوديت آيينى كهن است كه «سنت شفاهى» آن، كه خود منبعى شرعى و اخلاقى براى پيروان اين آيين است، در اين كتاب به قلم يكى از چهره‏هاى خبره اين عرصه كه «بازمانده حاخام‏هاى بزرگ يهود» مى‏خوانندش، معرفى شده است. كتاب سيرى در تلمود اثر آدين اشتاين‏سالتز گزارشى امانت‏دارانه از محتواى كتابى عظيم به نام تلمود است كه اين مركز به جامعه علمى فارسى زبان تقديم مى‏دارد.
با سپاس فراوان از مترجم محترم اين كتاب آقاى باقر طالبى دارابى عضو هيأت علمى مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، گروه پژوهشى اديان ابراهيمى، اميد آن داريم كه اين اثر پاسخى به نيازهاى پژوهشى و آموزشى در زمينه يهوديت باشد.
مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب